ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Β&Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΕΔΡΑ:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ -- ΤΚ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
ΑΦΜ:999719938, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ. ΜΑΕ.: 56505/62/Β/04/0068
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058723904000, ΤΗΛ: 2310 723455

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ