ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΛΜΕΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΕΔΡΑ: 6ο ΧΛΜ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ -- ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΑΦΜ: 099772363, ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΡ. ΜΑΕ.: 47427/72/Β/00/0004
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 021834550000, ΤΗΛ: 28310 32111

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ