ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΛΜΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ -- ΤΚ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
ΑΦΜ: 094524213, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΡ. ΜΑΕ.: 39075/62/Β/97/0251
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058134604000, ΤΗΛ: 2310 799466

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ